1. Poison Study

10. kapitola - 2. část

31.10.2012 18:18
  Druhý den ráno jsem přešlapovala před Dilaninou pracovnou. Seděla v malém kousíčku slunečního světla a šila. Její zlaté kadeře se leskly. Zdráhajíc se vyrušit ji, obrátila jsem se k odchodu. „Yeleno?“ zavolala. Vstoupila jsem zpátky, aby mě viděla. „Můj bože, děvče, jen...

10. kapitola - 1. část

24.10.2012 13:17
  Neočekávajíc odpověď, otočil se Valek zpátky ke svému stolu. Oh, ano, měl pravdu. Dojedla jsem studené jídlo. Když jsem odložila tác stranou a chystala se jít do svého pokoje, Valek se ke mně obrátil. „Co by sis koupila za ty peníze?“ Seznam věcí ze mě vypadl, překvapujíc i mě....

9. kapitola

22.09.2012 12:45
  Vyskočila jsem z postele. Zpráva mi zmizela ze zorného pole, ale necítila jsem se o nic lépe. Malé šipky strachu pulzovaly z mého srdce, když má mysl přeskakovala od jednoho hrozného scénáře k druhému. Bylo to varování nebo mi Margg vyhrožuje? Plánovala vydělat si...

8. kapitola - 2. část

12.09.2012 13:09
    Jak jsme se blížili k trůnnímu sálu, hluk mnoha hlasů mluvících najednou se ozýval chodbami. Dva z Velitelových poradců se hádali. Důstojníci a vojáci se shlukli za dvěma poradci. Velitel opřený nedaleko o stůl jim naslouchal. Skupina debatovala o tom, jaký je nejlepší způsob...

8. kapitola - 1. část

08.09.2012 10:09
  Když jsem se další ráno probudila, Valekův seznam jedů jsem stále svírala v ruce. Procházela jsem si soupis jedů, dokud mě doktorka nepropustila. Pošramocené svaly protestovaly proti každému pohybu, jakmile jsem zamířila ke dveřím. Měla bych být šťastná, že opouštím ošetřovnu, ale...

7. kapitola

29.08.2012 18:06
  Zamávala jsem na doktorku. „Mám něco v čaji,“ vykřikla jsem. Začala jsem pociťovat malátnost. „Zavolejte Valeka.“ Možná má protijed. Zírala na mě svýma velkýma hnědýma očima. Její tvář byla podlouhlá a hubená. Delší vlasy by změkčily její rysy, její krátký sestřih způsoboval...

6. kapitola

25.08.2012 22:46
  Naklánějíc se přes spící vojáky, vzal Valek mou poraněnou ruku a prohlédl si ji. „Není to tak zlé, jak to vypadá. Přežiješ to. Nejdřív navštívíme Velitele, pak doktora.“ Valek mě popoháněl po hradu. Má ruka začala pulzovat. Opožďovala jsem se. Vzpomínka na Velitelův pohled zpomalovala...

5. kapitola

22.08.2012 15:08
  Byla jsem jen pár kroků od Brazellových stráží, když se probrali z překvapení a začali mě pronásledovat. Mírnou výhodou pro mě bylo mé vyděšení a nezatíženost zbraněmi. Dlouho to trvat nebude. Už jsem funěla námahou. Jak jsem běžela chodbami, působily až záhadně prázdně. Pokud...

4. kapitola - 2. část

18.08.2012 18:13
  Po cestě do Valekovy pracovny jsem se zastavila u okna. Vycházející slunce právě zdolávalo Soul Mountains, rozkládající se na východ od hradu. Barvy na obloze měly podobu zničeného obrazu, jako by malé dítě vylilo vodu na plátno. Nechala jsem své oči pást se tím zobrazením všeho živého,...

4. kapitola - 1. část

01.08.2012 07:51
„Neměli bychom zkontrolovat, jestli není mrtvá?“ Zeptal se jeden z Brazelových vojáků. Držel lucernu u dveří, jeho těžká zbraň na opasku cinkala s každým pohybem. „Ne. Ta hospodyně ji každé ráno kontroluje a dává jí nějaký lektvar. Uslyšíme o tom dostatečně brzy. Krom toho, hrozně to...
1 | 2 >>